Vacature

Your profile A2 Chemie, Bachelor Chemie of gelijkwaardig door ervaringJe motivatie en attitude zijn even belangrijk als je technische bagageCollegiaalIn staat zijn om zelfstandig te werken en prioriteiten te stellenNauwkeurig en precies zijnOrde en netheidRespecteren van veiligheids- en milieuvoorschriftenLeervermogen hebbenPositieve attitude What do we offer? Onmiddellijke indiensttreding in een internationaal bedrijfInterne opleiding voorzienVoltijdse tewerkstelling in een 5 dagen werkweek in dagregimeCorrecte verloning aangevuld met extra legale voordelen Jobrelated competences De producten en meet- en analyseapparaten voorbereidenDe conformiteit met de ijking en de werking controleren De resultaten van metingen en analyses beschrijvenOpvolggegevens registreren De stalen in ontvangst nemen of de monsternemingen van materialen en producten uitvoeren Het basisonderhoud van laboratoriuminstallaties uitvoeren Periodieke overzichten opstellen van de gerealiseerde analyses Toezien op de toepassing van procedures en regels op vlak van hygiëne, veiligheid, kwaliteit en milieu Metingen en analyses uitvoerenGegevens registreren en doorgeven