Vacature

Functieomschrijving De stad en het OCMW Tienen werven aan: Verpleegkundige voor het Woonzorgcentrum Keienhof met aanleg van een wervingsreserve voor de duur van twee jaar Wij zoeken een professionele hulpverlener die in teamverband werkt en instaat voor een optimale zorgverlening aan de residenten binnen het kader van integrerend ver­pleeg­kundig handelen. De verpleegkundige biedt een uiterst kwalitatieve zorgverlening aan volgens de principes van kwaliteitszorg en steeds in nauw overleg met de hoofdverpleegkundige en met de directie. Aanwervingsvoorwaarden houder zijn van één van de volgende diploma’s: gegradueerde verpleegkundige (HBO-5 of voormalige A2-verpleegkundige/gebrevetteerd verpleegkundige) bachelor verpleegkunde (voormalige A1-verpleegkundige) beschikt bij voorkeur reeds over een visumnummer en een RIZIV-nummer bereid zijn te werken volgens een variabel uurrooster een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert en de burgerlijke en politieke rechten genieten toegelaten zijn tot het wettig verblijf in België en een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 affiniteit met senioren slagen voor de selectieprocedure: een grondig sollicitatiegesprek waarbij er wordt gepeild naar jouw verwachtingen, interesse en geschiktheid voor de functie, motivatie en persoonlijkheid. De interviews gaan door in de week van 20 december 2021. Jobgerelateerde competenties De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...)De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team besprekenVoor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materieel behandelen of laten behandelen (desinfecteren, ontsmetten, steriliseren)De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering, ...) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden Aanbod Aanbod een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur een salaris volgens de schaal C3-C4 voor een gegradueerde verpleegkundige (geïndexeerd bruto-aanvangssalaris: € 2.352,94/maand – eindsalaris: € 3928,96/maand) of volgens de schaal BV1-BV3 voor een bachelor verpleegkunde (geïndexeerd bruto-aanvangssalaris: € 2.582,31/maand – eindsalaris: € 4.328,51/maand) maaltijdcheques (8 euro/dag), hospitalisatieverzekering, extralegaal pensioen, 26 dagen jaarlijkse vakantie, toeslag voor onregelmatige prestaties, …én een fijn team van collega’s. relevante ervaring en anciënniteit worden in aanmerking genomen Interesse? Meer informatie over de functie kan je vinden op www.tienen.be/vacatures. Specifieke vragen kan je stellen via aanwervingen@tienen.be. Solliciteren? De kandidaturen bestaande uit een cv, een motivatiebrief, een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) en een kopie van het vereiste diploma moeten uiterlijk op 12 december 2021 aan de dienst HR van de stad Tienen bezorgd worden via het e-mailadres aanwervingen@tienen.be. Vermeld in het onderwerp van de mail duidelijk voor welke functie je solliciteert. Kandidaturen die niet voldoen aan deze voorwaarden worden niet aanvaard.