Vacature

Functieomschrijving De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken, voor de dienst Pediatrie & Neonatologie op de campus Etterbeek-Elsene, een Verpleegkundige (m/v/x) voor een voltijds contract van onbepaalde duur met variabel uurrooster (dag-, nacht- en weekenddienst) https://bit.ly/3HqqZha Stuur uw kandidatuur naar job@his-izz.be ! U staat garant voor de globale aanpak van de patiënten in de pediatriedienst teneinde hun gezondheid en welzijn te behouden, verbeteren en/of herstellen. UW FUNCTIE Uw takenpakket omvat: - Aangepaste zorgen verstrekken aan de patiënten (prematuren, pasgeborenen en zuigelingen, en adolescenten) * in toepassing van de door de behandelende arts en/of pediater van het kind opgestarte behandeling * door de verpleegkundige technische handelingen uit te voeren * door een vertrouwensband te scheppen met het kind en zijn familie - Verzorgingstaken uitvoeren * toezicht op het algemene comfort van de patiënten * begeleiding van de patiënten bij hun overbrenging naar andere diensten * patiënten helpen bij het eten, drinken en hun lichaamsverzorging - Deelnemen aan de continuïteit en de kwaliteit van de zorgen - Patiëntgebonden administratieve taken uitvoeren * verpleegkundig dossier van de patiënten bijhouden * deelname aan de opnameprocedure van het kind * medisch dossier bijhouden - Deelname aan de verschillende dagelijkse taken van de dienst - Garant staan voor de goede opvolging met de overige diensten Profiel UW PROFIEL Uw opleiding: - Bachelor (of Graduaat) van verpleegkundige, geviseerd en geregistreerd door de Geneeskundige commissie van Brabant. Uw ervaring en kennis: - Een ervaring als verpleegkundige in een ziekenhuis is een troef. - Een ervaring in pediatrie & neonatologie is een troef. - U bezit goede kennis van de tweede landstaal. Uw vaardigheden: - U werkt autonoom en waardeert eveneens het werk binnen een team en u hebt gevoel voor samenwerking - U bent proactief en aarzelt niet om initiatieven te nemen - U geeft blijk van een groot aanpassingsvermogen - Uw zin voor organisatie en het beheer van dringende gevallen en prioriteiten werden bewezen - U bent beschikbaar en flexibel op het niveau van de uurroosters (nacht- en weekendprestaties) - U gaat op een efficiënte manier om met stress - U handelt discreet, integer en respecteert de vertrouwelijkheid Aanbod WIJ BIEDEN - Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week met variabel uurrooster in de week en tijdens het weekend), met een weddeschaal van de overheidssector en extralegale voordelen: -voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk, -maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro, -tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer: 100% MIVB en 80% NMBS, TEC en DE LIJN, en fietsvergoeding (0,24 cent/km), -een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12), -24 dagen wettelijk verlof en 5 extralegale verlofdagen. - Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving. - Een aangename werksfeer met evenwicht tussen het privé- en beroepsleven.